DEEL 2 DE JAARREKENING

Overzicht van baten en lasten

Lasten

Baten

Saldo

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Primitieve begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Begroting na wijziging

Rekening

Verschil

1. Ruimtelijke ontwikkeling

13.616

17.271

12.854

-

-3.012

-115

14.259

12.739

1.520

2. Landelijk gebied

54.325

58.577

53.135

-3.631

-3.631

-2.224

54.946

50.911

4.034

3. Bodem, water en milieu

20.196

21.712

19.356

-4.025

-6.562

-6.868

15.150

12.488

2.662

4. Economie en energie

19.115

17.399

17.193

-63

-476

-1.636

16.923

15.557

1.366

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

93.661

71.849

65.516

-4.664

-4.664

-9.268

67.185

56.248

10.937

5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer

171.020

164.278

130.873

-116.593

-116.593

-126.399

47.685

4.475

43.210

6. Cultuur en erfgoed

21.065

21.834

26.590

-1.527

-2.343

-2.943

19.491

23.647

-4.156

7. Bestuur en middelen

12.123

18.139

20.066

-320

-2.873

-3.261

15.266

16.805

-1.539

Totaal programma's

405.121

391.058

345.583

-130.823

-140.154

-152.713

250.904

192.870

58.034

Overhead

46.092

49.526

49.062

-7.144

-7.144

-10.569

42.382

38.493

3.889

Totaal programma's incl. overhead

451.213

440.584

394.645

-137.967

-147.298

-163.281

293.286

231.363

61.923

Stelposten

2.855

40

-

-

-

-

40

-

40

Algemene dekkingsmiddelen

200

200

-478

-248.888

-247.749

-246.126

-247.549

-246.604

-945

Saldo van baten en lasten

454.268

440.824

394.167

-386.855

-395.047

-409.408

45.777

-15.240

61.017

Reserves via programma's

24.266

90.740

74.924

-90.388

-126.891

-91.867

-36.151

-16.943

-19.208

Reserves via algemene middelen

2.835

5.771

3.881

-4.125

-11.873

-4.862

-6.102

-981

-5.121

Gerealiseerd resultaat

481.368

537.335

472.972

-481.368

-533.811

-506.136

3.524

-33.164

36.688

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 10:09:28 met de export van 05/03/2021 09:50:18