PARAGRAFEN

Paragraaf Provinciale belastingen en heffingen

Inleiding

Een deel van onze inkomsten bestaat uit provinciale belastingen en lokale heffingen. Daarvan is de belangrijkste de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting, een provinciale belasting.

De provinciale heffingen mogen op grond van artikel 225 van de Provinciewet niet hoger dan kostendekkend zijn. Wij kennen de volgende heffingen:

  • leges;
  • ontgrondingenheffing;
  • grondwaterheffing.
Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 10:09:28 met de export van 05/03/2021 09:50:18