DEEL 1: HET JAARVERSLAG

Corona-virus (COVID-19)

Corona-virus (COVID-19)

Het corona-virus (COVID-19) eind februari 2020 heeft een enorme impact op de Nederlandse en Utrechtse samenleving. Veel mensen vechten tegen het virus en helaas verliezen ook veel mensen die strijd. In onze zorgsector wordt met man en macht gewerkt om dit vreselijke virus een halt toe te roepen. Het kabinet treedt voortvarend op door het treffen van ingrijpende maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De invloed op het dagelijks leven daarvan is groot en ook op het welzijn van veel economische activiteiten.

Koepelorganisaties vanuit o.a. de bouwsector, recreatie, toerisme, cultuur, midden -en kleinbedrijf wenden zich tot het Rijk, provincies en gemeenten met het verzoek om de continuïteit van al die economische activiteiten te ondersteunen. Veel sectoren zien hun inkomsten fors terugvallen, met acute liquide problemen tot gevolg. Bij een langere inkomstendaling ten gevolge van de corona-aanpak zullen de problemen verder toenemen.

De provincie Utrecht heeft een Taskforce Corona ingesteld om gericht en in samenspraak met andere overheden en instanties te kijken hoe we een bijdrage hieraan kunnen leveren.
Op 31 maart 2020 heeft GS een Statenbrief aan PS gestuurd met een nadere toelichting op de rol en inzet van de Taskforce.  

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 10:09:28 met de export van 05/03/2021 09:50:18