PROVINCIE UTRECHT

Jaarstukken 2019

Utrecht, 15 juli 2020

Baten Gerealiseerd€ -163.281

Een afwijking van € -15.983 ten opzichte van de begroting

Lasten Gerealiseerd€ 394.645

Een afwijking van € -45.939 ten opzichte van de begroting

schaal x € 1.000

Gerealiseerd

Afwijking

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 10:09:28 met de export van 05/03/2021 09:50:18