PARAGRAFEN

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Inleiding

Het weerstandsvermogen is de capaciteit van de provincie Utrecht om op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen en financiële risico’s (tegenvallers) op te vangen. Van belang is hoeveel risico’s de provincie wil nemen en hoe hoog de reserves zijn.
Als provincie willen wij risico’s niet uit de weg gaan. Het openbaar bestuur speelt zich steeds meer af in een open markt, die vraagt om interactief besturen en actieve participatie. Garantstellingen, voorfinancieringen en grondaankopen zijn daarin kenmerkend. Hierdoor kunnen grote projecten van maatschappelijk belang worden uitgevoerd of versneld. Het tijdig signaleren en beheersen van risico’s is hierbij essentieel. Risicomanagement neemt daardoor een steeds belangrijkere plaats in binnen onze beleidsuitvoering.

Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 10:09:28 met de export van 05/03/2021 09:50:18