PROGRAMMA'S

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

Programmadoel

De kwaliteit van het stedelijk en landelijk gebied is hoog en het leef- en vestigingsklimaat sterk.

Lasten

schaal x € 1.000
Begroot € 17.271
Gerealiseerd € 12.854
Afwijking € 4.417
Deze pagina is gebouwd op 05/03/2021 10:09:28 met de export van 05/03/2021 09:50:18